Услуги
Сървъри и още за техните характеристики

Сървъри и още за техните характеристики

Сървъри на работна група

Многофункционално хардуерно решение за група компютри (обикновено не повече от 20). Комбинира възможностите на файлов сървър, сървър за приложения, база данни, сървър за печат / факс, поща и други, в зависимост от нуждите. Като цяло сървърът на работната група е длъжен да ограничи достъпа до данни и потребителски права. Обикновено има един процесор, най-често се използва в малки фирми, където няма нужда да се разпределят сървъри за отделни задачи.

Domain Controller (Domain Controller server)

Основният компютър в локалната мрежа, който има йерархична структура – домейнът. Контролерът на домейн се използва за централизирано управление на ресурси на домейн – компютърни и потребителски акаунти. Използвайки директорията на Active Directory, тя съхранява потребителски данни и ги удостоверява за достъп до ресурси на локалната мрежа. Работи под контрола на сървърна ОС от MS Windows, започвайки от Windows 2000 Server. Контролерът на домейни е важен елемент от мрежовата инфраструктура на големите компании. Освен това може да действа като файлов сървър и сървър за печат.

Пощенски сървър или имейл сървър

Сървър за съобщения – името говори само за себе си. Основната задача на такъв сървър е да разпознава адресите на входящата електронна поща и да ги разпространява в интранет полетата, както и да изпраща изходящи съобщения и да осигурява вътрешна кореспонденция. Пощенският сървър осигурява надеждно филтриране на спам и злонамерени програми, разпространявани със съобщения, и защитава вътрешната информация от нежелан достъп.

FTP сървърите

Те са неразделна част от техническата поддръжка на глобалната мрежа. Тяхната задача е да прехвърлят файлове по искане на прости файлови мениджъри, използвайки стандартния протокол за прехвърляне на файлове. Най-модерните FTP сървъри могат да категоризират файловете по тип и местоположение, да ограничават достъпа до тях или да предоставят възможности за споделяне в Интернет.