Други
Езиково обучение

Езиково обучение

Езиковите курсове и нашата кариера

Езиково обучение. Има много причини да научите нов език. Но желанието и мотивацията ни обикновено е свързана с намирането на нова, по-добра и по-интересна работа. Издигането в кариерата е един от най-силните мотиватори за изучаване на чужд език. Пазарът на труда в нашето съвремие има нужда от  хора, които знаят добре чужди езици и имат желание да се развиват в тази среда. Търсенето на езиково подготвени кадри започна да изпреварва значително предлагането. Тогава на търсещите работа имат обикновено два варианта – да запишат езиков курс в езикова школа или да потърсят работодател, който е готов да се погрижи за тяхното езиково обучение.

Езикови курсове в езикови школи

По-голямата част от хората се насочват към езикови школи. Там по време на езиковите курсове професионалисти изграждат до най-високо ниво влаеенето на чужд език.

Също така много от езиковите школи предлагат специфични, специализирани обучения. Тези обучения са в различни сфери. Бизнес или юридически езиков курс, езиков курс по човешки ресурси. Организират се групови и индивидуални езикови курсове по медицицина, туризъм и др.

 Езикови курсове във фирмата работодател

Много фирми заместват езиковите школи като организират за служителите си индивидуални  езикови курсове. Те се провеждат както в работно време, така и извън работното време на служителите. Тези езикови курсове обикновено са безплатни за служителите и имат за цел директно приложения в конкретната работна сфера.

Много от кандидатите за работа имат базови познания по съответния език, но имат нужда от допълнително обучение, за да достигнат целевото ниво. За тях фирмите създават специални езикови кусрове (подобни на тези в езиковите школи, но обикновено по-кратки и целенасочени). Те обаче изискват определена  обвързаност от страна на кандидатите за работа или служителите на фирмата. И тук фирмите поемат финансовата и организационна отговорност . Но за разлика от езиковата школа, която с нищо не обвързва кандидатите за работа, то почти всяка фирма  задължава служителите си да прилагат новите си умения за определен период от време в съответната компания.