Счетоводни услуги – Варна

Счетоводни услуги – Варна -Изготвяне на платежни нареждания към обслужващата банка на клиента; -регистрация, отпечатване на готови за подпис платежни нареждания на хартиен носител, предварителна подготовка на готови за изпращане платежни нареждания в електронен вид в системите за управление на сметки Банка-Клиент; -счетоводно обслужване на разплащателни сметки на клиенти; -изготвяне на касови документи за банката -подготовка и предоставяне на клиента […]