Интересно
Плюсовете на образованието по метода – Монтесори

Плюсовете на образованието по метода – Монтесори

Плюсовете на образованието по Монтесори

Плюсовете на образованието по Монтесори. Ако някога разговаряте с преподавател по Монтесори, най-вероятно ще чуете редица от похвали за метода на Монтесори. Образователните системи са склонни да внушават истинска страст у учителите, които преподават по тях. Но какви плюсове прдлага всъщност Методът Монтесори?

Акцент върху практическото самостоятелно обучение

Методът Монтесори предлага на учениците си класни стаи, отличаващи се със своята красота. Многото естествена светлина и пространството са приоритети в дизайна на класната стая. Всичко това се прави с причина. „Създаването на красива и достъпна среда е от първостепенно значение. Децата ръководят собственото си обучение с помощта на специално проектирани учебни помагала“. Казва Карън Рикс, която основава международно училище по Монтесори в Япония.

„Тези материали водят младите учащи се до разбирането на сложния речник и откриването на абстрактни идеи чрез практическото използване на конкретни предмети, създадени точно за тази цел“, обяснява Рикс.

„Най-доброто нещо в средата на Монтесори е, че тя позволява на децата да работят, да се развиват и учат със свое индивидуално темпо“, казва Анитра Джаксън, педагог по Монтесори и писател на „Хроники на един момтесорианец“. „Децата са изложени на уроци, дейности и материали, които се основават на техните умения – те напредват в развитието си като личност.“

Как изглежда това? Е, нещо като гигантска игрална зала- работилница. „Любимият ми аспект от класната стая, която Методът Монтесори предоставя, се крие в основата на сензорни материали, които използваме с нашите ученици, особено в геометричните твърди тела, буквите от шкурка и цветните сметала, използвани за аритметика“, казва Мелиса Степиен, учител в микроучилище „Сънисайд“.

„Тези самостоятелно използвани материали предоставят на учениците възможността да развият своята концентрация и координация в допълнение към по-традиционното академично обучение“, казва Степиен.

Засилено социално взаимодействие

Забелязали ли сте как децата се очароват от това, което правят другите деца? Монтесори се възползва от това, като групира деца от различни възрасти заедно в една и съща учебна среда. Степиен казва, че повечето класни стаи в Монтесори са със смесена възраст и са предназначени да насърчават обучението на връстници. Това споразумение може естествено да доведе до растеж, който може да не се случи в класна стая, където децата са на една възраст.

„Тези групи на смесена възраст позволяват на децата да се учат един от друг и да развиват житейски умения като включване и приемане“, казва Джаксън.