Други
Клинични изследвания и проучвания

Клинични изследвания и проучвания

Клинични изследвания и проучвания

Клинични изследвания и необходимостта от продължително проучване. Клинични изследвания и проучвания

Настоящият успех на новосъздаденото лекарство се крие във факта, че то трябва да има предимства пред всички други налични в момента терапии.

Проучванията на фаза III могат да продължат няколко на брой години. Ако новото лекарство или ваксина премине фаза III с положителни резултати, тогава изследователите търсят регулаторно одобрение. Както и регистрация за последваща употреба в различните страни.

Резултатите от клинично изследваната фаза III, заедно с данни от по-ранни клинични изследвания, са основата за определяне на одобрени показания за употреба и формулиране на етикет за новото лекарство или ваксина.

Постпазарен контрол на новите лекарства

Клиничният мониторинг на безопасността на лекарствата на компаниите, които се занимават с клинични изследвания се ръководи от Глобалния съвет за клинична безопасност. Той се състои от събрани водещи лекари и учени.

Една от отговорностите на Глобалния съвет за клинична безопасност е да преглежда информацията за безопасността на нашите продукти за употреба от пациенти. Която е получена под формата на индивидуални доклади за нежелани събития както от лекари, така и от пациенти.

МЦ Конвекс е една от компаниите, която е специализирана в извършване на клинични изследвания на нови лекарствени продукти.

Целта на Глобалния съвет за клинична безопасност е да предприеме стъпки. По този начин гарантира, че ползите от съответните лекарства и ваксини надвишават рисковете. Затова е задължително наблюдаването и  употребата на новите лекарствени продукти при пациенти, както чрез регистриране на отделни случаи на нежелани събития, така и чрез изпращане на доклади за безопасността на лекарствата до регулаторните органи. Тази информация следва, за да бъдат разбрани по-добре свойствата на новоразработените лекарства. Компаниите, занимаващи се с това регистрират всички нежелани събития, за да открият всички редки и също много редки нежелани реакции, които могат да бъдат открити само при широко приложение на лекарството в клиничната практика.

Не всичко, което смятаме за лекарство и купуваме от аптеката, е наистина лекарство. Дори лекарите често, съзнателно или несъзнателно, предписват на пациенти лекарства, които нямат никаква полза. Днес те често се наричат ​​с ненаучен термин „фуфломицини“.