Интересно
Какви могат да бъдат видовете септични ями за почистване?

Какви могат да бъдат видовете септични ями за почистване?

Какви могат да бъдат видовете септични ями за почистване? Септични ями може да се разглеждат като съоръжения изградени от камери от водонепропускливи материали – бетон, РVС, фибростъкло или пластмаса, където отпадните води се вливат за първоначална обработка и чрез анаеробни процеси значително се намаляват твърдите и органичните вещества.

Какви могат да бъдат видовете септични ями за почистване?

Пъври вид: Пластмасови цилиндрични контейнери, лесни за монтаж, но не особено трайни в режим на експлоатация.

Втори вид:

Стоманобетонни конструкции – монолитно изградени или от сглобяеми панели. Тези септични хигиенни съоръжения се изграждат с от една до три последователно свързани камери. Така последователно се осъществява процесът на утаяване, процесът на изгниване и процесът на обеззаразяване на водата.

Трети вид:

Водопропускливи септичните ями за фамилна употреба обикновено се изграждат еднокамерни. Поради недостатъците ѝ, се изграждат и двукамерни такива съоръжения, в който водата освободена от утаени отпадъци с преливник постъпва във втора камера. Камерата се изгражда от суха каменна зидария, гуми или плътен дървен кофраж като пропускат водата в почвата. Това са попивани камери и при тях не се налага отвеждането на водата до попивано поле, освен ако специално не е построена втора камера с преливник и отвеждана на водата.

Кой вид си струва?

В първите две камери се осъществява процесът на утаяване и анаеробно разграждане на органичните вещества и натрупване на дъното им като утайки. Тези значително по-големи и по-скъпи съоръжения се използват от ресторанти и столове за хранене, предприятия от хранително вкусовата и консервна промишленост, сервизи и други. Тези големи септични ями  трябва да разграждат и усвояват органични отпадъци, животински, растителни и минерални масла, тоалетна хартия, нишесте и др. чрез помощта на препарати на базата на микроорганизми и ензими. Пречистената вода се насочва към попивано поле или се включва към канализационната мрежа.

Еднокамерна или двукамерна?

Еднокамерна или двукамерна (значително по-рядко), изградена със суха каменна зидария. Недостатъкът ѝ е, че независимо от почистването, нейната хидравлична пропускливост към почвата ще намалява с течение на времето.  Практикува се изграждането на еднокамерни дървени септични ями, или такива с подредени една върху други тракторни гуми с голям размер. Тези еднокамерни попивани ями са забранени със закон в много държави, както не се препоръчва изграждането им и в България.