Други
Адвокатски услуги

Адвокатски услуги

Какви са другите видове адвокатски услуги в България

Списъкът с адвокатски услуги не е изчерпан. Продължаваме с:

● Правни услуги по административни и данъчни въпроси. Предложенията са за пълни правни услуги при изпълнението на административни и данъчни процедури в местните институции и в органа.

● Правни услуги в областта на строителството. По време на изпълнението на строителните работи адвокатската работа се състои основно в изготвянето и анализа на строителната документация. Както и в изпълнението на строителни разрешения и други разрешителни. Адвокатските услуги в България предоставят съвети към клиентите си относно специфичните особености на строителния процес и правилното изпълнение на документацията. А освен това могат да съдействат за изпълнението на необходимите процедури във връзка с регистрация в Кадастралната агенция.

● Правни услуги в областта на обществените поръчки – в тази област адвокатските услуги в България могат да предоставят съвети на участниците в процедурата за възлагане на обществени поръчки чрез изготвяне на необходимата документация, обжалване на решението за избор на изпълнител, взето от съответната комисия и др.

● Защита на правата на интелектуална собственост – в това отношение можем адвокатските услуги в България предлагат правни съвети, представителство и защита в съда.

● Правна експертиза – ниадвокатите разполагат с всички знания и компетенции, необходими за решаване на различни проблеми и въпроси от теорията и практиката на българското право във връзка със съдебни спорове в чужбина. Като независими адвокати те изготвят правни становища по въпроси, свързани с българското законодателство.

Добрите адвокати, предлагащи адвокатски услуги в България говорят на няколко чужди езика.

В практическата си работа адвокатите често трябва да представляват интересите на чуждестранни клиенти и следователно работните езици на добрата адвокатска кантора, предлагаща адвокатски услуги в България са български, английски, руски и още един западен език. Това е резонно, т.к. адвокатските услуги в България се предлагат и на чуждестранни клиенти, работи се с клиенти от Великобритания и цяла Европа, Русия, САЩ, Хонконг, Китай, Канада и от целия ​​свят.